? ? 5 . ? ? 5 . ?

5 .

  5 .

STO SN 4.5 S STO SN 6.0 S (18 . , 5 ).

: STO ELE00010.

STO SN 4.5 S STO SN 6.0 S "" .

3.

:

STO SN 4.5 S

STO SN 6.0 S

.: 4500 .